QUY ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

1. Chế độ bảo hành sản phẩm tại Happybox

 • Sản phẩm cung cấp tại Happybox được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính thức tương ứng.
 • Các thông tin về Trung tâm bảo hành được ghi trên phiếu bảo hành kèm theo của sản phẩm bao gồm: Tên công ty, địa chỉ bảo hành, số điện thoại. Điều kiện bảo hành được ghi rõ trong phiếu bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu.
 • Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức bảo hành như sau:
  – Mang sản phẩm đến cửa hàng của Happybox. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng tiếp nhận và vận chuyển sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành. Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong thời hạn và phạm vi bảo hành; hoặc có tính phí dựa trên tình trạng của sản phẩm và quy định của nhà bảo hành. Các chi phí phát sinh (nếu có) nằm ngoài phạm vi bảo hành sẽ do Khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.
  – Mang sản phẩm trực tiếp đến Trung Tâm Bảo Hành theo địa chỉ và thông tin liên hệ được ghi rõ trong phiếu bảo hành. Happybox khuyến khích Khách hàng nên lựa chọn hình thức này trong trường hợp sản phẩm cần được sửa chữa và bảo hành nhanh chóng theo yêu cầu của Khách hàng.

2. Trường hợp sản phẩm không được bảo hành

 • Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.
 • Sản phẩm bị mất phiếu bảo hành của nhà sản xuất.
 • Tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành, tem bảo hành dán đè, hoặc tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả tem bảo hành gốc)
 • Sản phẩm bị can thiệp như tháo linh kiện, sửa chữa mà không phải từ nhà bảo hành sản phẩm.
 • Sản phẩm được sử dụng không tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp